Gezamenlijk staan we sterker naar de buitenwereld en kunnen we het maatschappelijke belang van duurzaam onderwijs meer gewicht geven. We vertegenwoordigen de leden daarom op landelijk niveau, waarbij de verschillende organisaties actief worden betrokken. Door in de gaten te houden wat er speelt kunnen we op het juiste moment in actie komen.

Meld je aan als Lid

 

Pleitbezorging door Leren voor Morgen