De coöperatie Leren voor Morgen is een groep samenwerkende organisaties die zich inzet voor leren voor duurzame ontwikkeling. Dit doen we binnen én buiten het onderwijssysteem, van peuter tot professional. Met elkaar vormen we de landelijke alliantie voor SDG 4 – kwaliteitsonderwijs voor duurzame ontwikkeling. Ook jouw organisatie kan lid worden!

De activiteiten van Leren voor Morgen zijn onder te verdelen in vier functies:

Pleitbezorging

Door krachten te bundelen benadrukken we het belang van duurzaam onderwijs. Lees hier meer. 

Projecten

De projecten die worden ontwikkeld dragen bij de aan de doelstellingen van Leren voor Morgen en een versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving. We tonen hier de projecten van individuele leden en projecten die zijn ontstaan als partnerschappen tussen leden zoals bijvoorbeeld Duurzame Docent.

Netwerken

Onderzoek uit 2015 heeft aangetoond dat er in Nederland veel duurzaamheidaanbod voor het onderwijs beschikbaar is en er vanuit het onderwijs tevens grote vraag is naar het integreren van duurzaamheid in het onderwijs. Toch, laat ditzelfde onderzoek zien, blijft de impact van duurzaam onderwijs achter. Daarom zet Leren voor Morgen zich in voor kennisdeling d.m.v. onze onderwijsnetwerken Duurzaam -PO, -VO, -MBO en -HO.

Helpdesk

De helpdesk is er voor iedereen die hulp zoekt met duurzaamheid in het onderwijs integreren. Ouders, docenten of schoolleiding die opzoek zijn naar kennis, ervaring, producten of diensten m.b.t. duurzaamheid en onderwijs kunnen hiervoor bij ons aankloppen.