We hebben vier netwerken: voor het primair-, voortgezet-, beroeps- en hoger onderwijs. Deze netwerken wisselen kennis en ervaring uit over duurzaam onderwijs en ondersteunen elkaar waar mogelijk. We komen een paar keer per jaar samen en weten elkaar online te vinden. Iedereen met interesse kan zich aansluiten. Dit is een mooie plek voor bijvoorbeeld docenten en schoolleiders om inspiratie op te doen over duurzame lessen en projecten.

SLUIT JE AAN BIJ EEN NETWERK of Ga naar de netwerk pagina