Vandaag is de Dag van de Duurzaamheid aangebroken! Er is een hoop te vieren waaronder de Duurzame Docent 2020! Afgelopen weken zijn er een tal aan inzendingen geweest en een aantal bijzondere verhalen worden hier onder elkaar gezet. Ben jij benieuwd wat jouw VO collega’s aan inspirerend duurzaam onderwijs doen? Lees dan verder.

In het VO zetten veel leerkrachten zich in om hun eigen vak of school meer richting leren voor duurzame ontwikkeling te sturen. Dit doen ze door het uitzetten van een doorlopende duurzame leerlijn, de leerlingen actief te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken en daarnaast het betrekken van andere docenten bij hun lesprogramma.

De vakoverstijgende leertuin
Joanne Malotaux van middelbare school Pantarijn in Wageningen, zorgt door middel van de ‘’leertuin’’ (een half voetbalveld aan schooltuin) voor de verbinding tussen het onderwijs voor duurzame ontwikkeling en de vakken van haar collega’s. Joanne heeft een team gevormd van verschillende docenten uit uiteenlopende vakgebieden (verzorging, klassieke taal en cultuur, techniek, economie, scheikunde, informatica en haar eigen vakgebied biologie). Deze werken samen aan lesplannen om hun vak te combineren met de tuin. Denk aan een bemestingsplan voor scheikunde of geautomatiseerde bewatering voor informatica. Dit project heeft geen windeieren gelegd, waar Joanne eerst alleen de tuin als onderzoeksveld nam, wil ze nu alle vakoverstijgende verbanden van de hele school in kaart brengen. Joanne voegt toe: “We creëren een overzicht van wat er al gebeurt, en gaan daarover in gesprek met elkaar om zo te zorgen dat daar de verbindingen tussen worden gelegd en het geen ‘losse brokjes’ blijven.” (Neem een kijkje in haar tuin)

Het betrekken van de omgeving
Andere VO collega’s zijn ook druk bezig met hun lessen te betrekken op de lokale omgeving. Leerlingen mee laten denken over de stad van hun toekomst vindt Mark Gritters een belangrijk aspect van het onderwijs. In de eigen stad zijn instellingen en bedrijven bezig met lokale probleemstellingen. Door de leerlingen te betrekken bij de duurzame stadsvernieuwing in de wijk Leiden Zuid-west, waar de school staat, krijgt de lesstof een praktische invulling.

David Schenk van het Mendelcollege laat lokale ondernemers pitchen die met een circulaire of duurzame bedrijfsvoering bezig zijn, zoals een duurzame bakker, een ‘fair fashion’ kledingbedrijf of een oesterzwammenkwekerij. “Aan het eind van de pitch gaven de ondernemers een onderzoeksvraag aan de leerlingen, waar zij enkele dagen actief mee aan de slag gingen.” De leerlingen presenteerden vervolgens hun ideeën weer aan de ondernemers. Zo leren de jongeren hoe duurzaamheid er in de praktijk uitziet. Dit project is zo succesvol dat David dit project ook stimuleert bij andere VO scholen.

Ook Francoise Zinhagel haalt de buitenwereld de klas in: "Zo heb ik voor mijn lessen duurzaamheid steeds gastsprekers die vanuit hun expertise met onze leerlingen in gesprek gaan. Ik probeer zoveel mogelijk leerlingen in contact met bedrijven te brengen en zo hun kennis over duurzaamheid te vergroten."

Er zijn ook andere manieren om gebruik te maken van je eigen omgeving in je onderwijs. Astrid Rienks van het Stellingwerf college zoekt de samenwerking op met verschillende vakcollega’s binnen en buiten de school, van het PO, MBO en HO. Door betere communicatie en samenwerking van verschillende onderwijsinstellingen is het maken van een doorlopende leerlijn op het gebied van duurzaamheid veel makkelijker.

Duurzaamheid door te ervaren
Christiaan Boer (Wellantcollege VMBO De Bossekamp) maakt duurzaamheid praktisch door samen te werken met lokale organisaties zoals: het Zuid-Hollands Landschap (projecten met erfbeplanting), gemeente Molenlanden (onderzoek in natuurgebied), scholen in de omtrek (vergroenen van het schoolplein), tot aan een symposium over duurzaamheid waar leerlingen een presentatie gaven en wat dan ook weer samenwerking opleverde. Leerlingen kunnen door de ogen van deze instituten de omgeving verkennen en ervaren wat duurzaamheid werkelijk inhoudt voor hun leefomgeving. “Van een projectmatige start is nu de bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid in een vooral praktische vorm volledig als norm in de haarvaten geborgd.”

Inspirerende projecten
VO docenten doen projectmatig ook nog veel inspirerends. Op het Citaverde College in Nederweert is het project van grijs naar paradijs geleid door Famke Weerts gekomen, waar in samenwerking met alle leerlingen, het personeel en de brandweer regenwater omgeleid wordt naar de eigen tuin. Hierdoor kunnen andere wensen van de school ook in gaan zoals een groene pauzeplek, een buitenlokaal en meer biodiversiteit in de buurt.

Maandag 12 oktober wordt bekend gemaakt wie de Duurzame Docent VO 2020 is! Kijk naar de live cast van Pakhuis de Zwijger of kijk op Lerenvoormorgen.org.