kw1c website

De juiste vaardigheden om jouw vak goed te kunnen beoefenen doe je op in de praktijk. Vanuit die overtuiging krijgen studenten van het Koning Willem I College de kans om in een van de meest duurzame bouwprojecten van ’s-Hertogenbosch ervaring op te doen met het toepassen van circulaire bouwprincipes. Daarvoor werkt de school samen met woningcorporatie BrabantWonen bij de vernieuwing van de flat in de Gestelse buurt.

“Learning by doing”

Volgens projectleider Rob de Vrind komen vaardigheden onder studenten voort uit een combinatie van de juiste kennis en het oefenen in de praktijk. Scholen kunnen ‘learning by doing’ faciliteren door samen te werken met bedrijven, organisaties of overheden in de regio. Hierdoor blijven onderwijsinstellingen bovendien actuele, relevante kennis aanbieden aan de studenten.

Meest duurzame project van ’s-Hertogenbosch

Het project van BrabantWonen, waarbij de flat aan de Guido Gezellelaan gesloopt en opnieuw gebouwd wordt, leent zich uitstekend voor zo’n samenwerking. De ambitie is om aan de Guido Gezellelaan het meest duurzame gebouw van de stad te realiseren, waarvoor tal van innovatieve bouwoplossingen worden toegepast. Zo worden de bestaande flats circulair gesloopt, waarbij de gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt of een nieuwe, hoogwaardige bestemming krijgen. Ook wordt de nieuwe flat Bijna Energieneutraal (BENG) en klimaatadaptief ontwikkeld.

Van elkaar leren

De ervaringen die studenten en docenten opdoen tijdens het project worden zorgvuldig vastgelegd zodat het Koning Willem I College én andere ROC’s van het proces kunnen leren. Op basis van dit project ontwikkelt de school een docententraining om duurzame relaties op te bouwen met lokale ondernemingen en geeft studenten de kans om in de praktijk kennis op te doen over duurzame, circulaire technieken. Voor BrabantWonen is het een kans om studenten warm te maken voor de bouw, verhuur, onderhoud en beheer van sociale huurwoningen.

 

Dit project maakt deel uit van het Circular Skills programma van Coöperatie Leren voor Morgen. Doel van het programma is het inventariseren en structureel verankeren van de benodigde vaardigheden voor een circulaire economie in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo). Meer informatie over dit programma vind je hier. Wil je graag op de hoogte blijven? Abonneer je dan hier op de nieuwsbrief van Circular Skills!