Onlangs hebben alle 36 hogescholen van Nederland de SDG Charter ondertekend. De SDG Charter? Dat is een netwerk van bedrijven, NGO’s, en overheidsorganisaties dat als doel heeft samen te werken om de Sustainable Development Goals te behalen. Met hun ondertekening stellen de hogescholen als doel studenten ‘SDG-bekwaam’ te maken. Zo kunnen studenten tijdens en na afronding van hun opleiding bijdragen aan het behalen van de SDG’s in 2030.


“De SDG’s zijn een inspiratiebron en geven richting. Om een antwoord te kunnen geven op de maatschappelijke opgaven is het cruciaal dat studenten SDG-bekwaam worden”, zegt Paul Rüpp, voorzitter bij Avans Hogeschool in een artikel met duurzaambedrijfsleven.nl. ‘Duurzaamheid’ kan een lastig begrip zijn om te implementeren in het onderwijs, maar de duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen hier richting aan geven.


De implementatie van de SDG’s is op meerdere hogescholen al aanwezig in het curriculum. Zo zijn er minoren en onderzoeksprojecten gericht op de duurzaamheidsdoelen. Niet alleen bínnen de hogescholen is duurzaamheid een belangrijk thema, ook in de verbinding met het bedrijfsleven is die cruciaal. Pas in een bedrijf kunnen studenten namelijk de implementatie van de SDG’s ervaren. Er zijn al mooie voorbeelden, zo heeft Avans Hogeschool een project waarbij studenten aan de slag gaan met 30 aan de SDG’s gerelateerde uitdagingen.


Vier hogescholen hebben nu een platform ontwikkeld om het bedrijfsleven, docenten, en studenten met elkaar in contact te brengen rondom de Sustainable Development Goals. ‘SDGs on Stage’ weergeeft een aanbod aan stages voor studenten en publiceert relevante artikelen. Uiteindelijk is het wenselijk dat álle hogescholen zich aansluiten bij het platform. Ook bedrijven en ondernemers worden aangemoedigd om zich aan te melden. Voor hun is het een kans om studenten te werven die geëngageerd zijn met de SDG’s. Voor de studenten is het platform een manier om met de SDG’s aan de slag te gaan in een beroepsomgeving. Een kruisbestuiving die de doelen voor 2030 dichterbij brengt!


Meer informatie vind je hier 

Afbeelding: SDG Charter

Bronnen:
https://www.sdgsonstage.nl/pagina/over-ons
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/future-leadership/31541/sdgs-stage
https://www.sdgcharter.nl/