Vandaag (13 december 2019) vond de eerste SustainaBul MBO uitreiking plaats, tijdens het symposium voor Duurzaamheid in het MBO ‘The art of GREEN Thinking’. De centrale focus van deze dag was hoe we inspiratie omzetten naar daadkracht. Dit kreeg inhoud door diverse inspirerende workshops. Met zo’n 150 aanwezigen, velen werkzaam in het MBO, was er veel mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen.

Art of Green Thinking
De dag werd geopend door warme klanken van studenten van de Herman Brood Academie. In het kader van Paarse vrijdag kleurde ook ROC TOP paars vandaag. Tijdens de opening bleek dat het merendeel van het publiek bekend is met de SDG’s, werkzaam is in het onderwijs én een stuk gereisd heeft om erbij te zijn.

Vandaag werd er veel gesproken over contact zoeken met de omgeving van de school, door bijvoorbeeld projecten met bedrijven aan te gaan. “De school is geen eiland, maar staat midden in de maatschappij”, aldus Giuseppe van der Helm. Op deze mooie locatie verzorgden de studenten van ROC TOP het management, de gastvrijheid en de horeca. Een erg mooi voorbeeld van leren in de praktijk. Een student deelde: “als je het meemaakt is het interessanter dan als je het uit een boek moet leren.”

SustainaBul MBO 2019
SustainaBul MBO is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen: een groep samenwerkende organisaties die zich inzet voo het structureel verankeren van duurzaamheid in het onderwijs - op alle leeftijden en niveaus. De MBO ranking is geïnspireerd op de SustainaBul voor het hoger onderwijs, die al sinds 2012 wordt georganiseerd door Studenten voor Morgen.

Bij de SustainaBul staat het leerproces centraal. Scholen leren van elkaar en nemen een kijkje bij elkaar in de keuken. Daar bleek ook de behoefte van de MBO’s te liggen. De thema’s waarop gelet wordt in de ranking zijn onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan.

De SustainaBul geeft scholen inzicht in hoe ze ervoor staan en draagt daarmee bij aan verdere verduurzaming van het onderwijs. Duurzaamheid wordt zo een speerpunt in het beleid en dringt vervolgens door in het gedachtegoed en het handelen van studenten en personeel. Gezien 40% van alle studenten op het MBO zit, valt hier een hoop impact te behalen.

sustainabul mbo uitslag

Koplopers in het MBO
Negen MBO-instellingen hebben het hele proces doorlopen. Nog vele meer waren geïnteresseerd maar hadden er dit jaar niet de positie of tijd voor. Op het podium deelden de deelnemers hun ervaring. De SustainaBul MBO heeft volgens hen geleid tot veel uitwisseling, inspiratie en open discussies. Ook het op papier hebben wat ze zelf al doen is als waardevol ervaren.

Het Koning Willem I College zet zich al vele jaren actief in op de versterking van duurzaamheid. Ze scoren met name hoog op onderwijs. Het Techniekatelier is hier een mooi voorbeeld van. Studenten werken hier samen aan nieuwe oplossingen voor lokale en actuele vraagstukken. Rob de Vrind: “We hadden al een visie, maar door de SustainaBul heeft dat meer vorm gekregen.”

Bij het Wellantcollege staat duurzaamheid centraal in de visie. De SustainaBul is een stimulans geweest om in kaart te brengen wat er al gedaan wordt, zoals het project Prettig Groen Wonen waarin studenten met lokale partijen werken aan de vergroening van de sociale woningbouw in Den Haag. Het Wellantcollege blinkt uit op het onderdeel bedrijfsvoering. Zo hebben ze het eerste schoolgebouw met energielabel A++++.

Opvallend is dat het Friesland College op alle onderdelen een vergelijkbaar aantal punten scoort. Dit laat zien dat zij de Whole School Approach op een goede manier in de praktijk weten te brengen. Het project Global Land, waarin studenten werken aan de integratie van actuele thema’s in de school, maakt dit goed zichtbaar. Dominique Derks: “Ik zag het als een kans om een soort nulmeting te doen: waar staan we en welke initiatieven zijn er al?”


Tot slot
Ook de andere deelnemende instellingen - het CITAVERDE college, Herman Brood Academie, ROC TOP, SCALDA, TERRA en ZONE.College - hebben getoond zich in te zetten voor verduurzaming. Door mee te doen hebben ze allen duurzame doelen geformuleerd en stappen in de goede richting gezet. Daarmee geeft de SustainaBul niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar draagt het vooral ook bij aan de verdere verduurzaming van de deelnemende MBO-instellingen.

MBO-instellingen die interesse hebben om komend jaar deel te nemen aan de SustainaBul, kunnen contact opnemen met Hilda Weges (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). We hopen dat er volgend jaar 25 deelnemende instellingen zijn!

Tijdens de borrel werden nog connecties gelegd en tips uitgewisseld waardoor ook in 2020 verder kunnen met het verankeren van duurzaamheid in het MBO.

Het symposium was een samenwerking van MBO voor Morgen met ROC TOP.

Foto's door Hannah Swart.

Ga naar de presentaties van de dag.