Als we praten over leren voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs vertaalt dat zich vaak in suggesties voor curriculumwijzigingen. Het is echter ook belangrijk dat docenten de vaardigheden bezitten om leerlingen voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Daarom identificeerde het driejarige project ‘A Rounder Sense of Purpose’ de competenties duurzaamheid voor docenten die dit in hun lessen wensen te integreren.

UNECE
In 2012 werden door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) 39 competenties Leren voor Duurzaamheid ontwikkeld. Hoewel de ontvangst hierop positief was, bleek al dat de competenties lastig toegepast konden worden in de praktijk. Het waren er te veel, soms te abstract omschreven, en daarnaast waren ze niet allemaal toepasbaar in elke onderwijscontext. Om dit op te lossen testte het project ‘A Rounder Sense of Purpose’ welke competenties noodzakelijk en effectief waren in de praktijk. Meer over het onderzoek is hier te lezen.

Het resultaat
Het uiteindelijke resultaat bestaat uit een framewerk van 12 competenties, zoals ‘empathie’ en ‘verantwoordelijkheid’. Deze zijn allen verder uitgewerkt in drie concrete leerdoelen en bijpassende activiteiten, die toegepast kunnen worden door de docent. Daarnaast kunnen de competenties als basis dienen voor het ontwikkelen van trainingen voor leraren. De competenties kunnen ook een rol vervullen bij het voldoen aan Sustainable Development Goal 4: kwaliteitsonderwijs. In deze SDG is onder andere als doel opgenomen dat ‘alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen’. Klik hier voor meer informatie over de competenties.

Duurzame PABO
De competenties werden ontwikkeld door zes verschillende instellingen uit zes Europese landen. Het Erasmus+ programma co-financierde het project. Nederland werd vertegenwoordigd door de Duurzame PABO. De competenties zijn dan ook in eerste instantie bedoeld voor docenten uit het primair onderwijs. Docenten van andere onderwijslagen kunnen de competenties echter zeker ook toepassen.

Meer informatie over A Rounder Sense of Purpose

Afbeelding: A Rounder Sense of Purpose