Afbeelding1

 

LEES HIER HET VOLLEDIGE RAPPORT

 

Het Circular Skills programma presenteert een nieuw rapport. In juni en juli heeft Leren voor Morgen i.s.m. NADO en SME een marktconsultatie georganiseerd in de maakindustrie. Het doel was om circulaire koplopers in de textiel- en meubelsectoren te bevragen over welke vaardigheden aangeleerd moeten worden in het beroepsonderwijs om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Hierbij werd voort geborduurd op de circulaire werkprincipes die in het Circular Skills programma reeds gedefinieerd zijn. De koplopers spraken o.a. over het belang van technische (ambachtelijke) vaardigheden, adaptieve en ondernemende competenties en soft skills om beter om te kunnen gaan met de verwevenheid van de productieketen.

De marktconsultatie circulaire maakindustrie werd mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.