Buitenlessen lijken langzamerhand te worden omarmd door scholen uit het basisonderwijs. Groene schoolpleinen worden aangelegd en steeds meer leraren proberen bewegend en buiten onderwijs een plek te laten krijgen. Dit blijkt ook uit de cijfers: op dit moment zijn er al meer dan een kwart scholen van het primair onderwijs aangemeld voor de Nationale Buitenlesdag op 7 april. Terwijl de kinderen van de basisschool buiten op onderzoek uit gaan, zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs vooral nog binnen.

Positieve effecten op leerling én docent

Agnes van den Berg laat in een trendanalyse van onderzoeken naar de effecten van natuur op kinderen zien dat buitentijd en blootstelling aan de natuur positieve effecten heeft op de leerprestaties én bijdraagt aan sociale en cognitieve ontwikkeling. Leerlingen nemen de stof beter op en vinden de les leuker. Deze positieve effecten op leerlingen hebben ook een positief effect op de algehele sfeer in de klas en de docent. In Nederland wordt er vooral nog binnen les gegeven, m.n. in het voortgezet onderwijs. Terwijl nu de druk op het onderwijs stijgt, deze positieve effecten meer gewenst dan ooit zijn.

Het goede voorbeeld

Docenten Emin Kececi en Yasin Yaylali pleiten voor meer buitenles, óók op de middelbare school. Zij ervaren direct de opbrengsten van les geven in de buitenlucht. “Buiten zijn met elkaar zorgt voor verbinding, op een speelse manier. Het is mooi hoe jongeren op die manier elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren.” Tijdens hun eigen lessen geven ze graag het goede voorbeeld, ook naar de buitenwereld toe. Als ambassadeurs van de Nationale Buitenlesdag moedigen zij docenten uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aan om uit hun comfort zone te stappen. “School is de samenleving in het klein, en deze speelt zich juist buiten af. Helaas zien we nog weinig collega’s die net als wij ook vaker de deur uit gaan, terwijl het zoveel voordelen met zich mee brengt. De sfeer verandert direct zodra je de klas uit gaat. Leerlingen voelen zich meer op hun gemak en rustiger. Bovendien stijgt hun motivatie en achteraf is er geen een leerling die de les niet leuk vond” aldus Emin.

Met zijn allen naar buiten

Om docenten in het primair én voortgezet onderwijs aan te moedigen en te ondersteunen in het geven van buitenles is de Nationale Buitenlesdag in het leven geroepen. Op dinsdag 7 april vind deze plaats. IVN en Jantje Beton, partners achter de Nationale Buitenlesdag, hebben samen met leerkrachten kant-en-klare buitenlessen ontwikkeld die passen bij de Duurzame Bosatlas welke afgelopen oktober is uitgegeven voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen zich gratis aanmelden.

Website

Dit artikel is een persbericht