header

Purpose
Leren voor Morgen bestaat om samen te leren voor een wendbare en leefbare wereld van vandaag en morgen, die perspectief biedt voor iedereen.

Visie
In een steeds sneller veranderende wereld zien wij Leren voor Morgen als hét dynamische, brede netwerk dat met urgentie duurzaamheid in het onderwijs binnen en buiten de scholen vorm wil geven.

Missie
Wij werken vanuit onze gedeelde kernwaarden samen aan innovatieve oplossingen, die aansturen op systeemveranderingen voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

We richten ons op het formele en non-formele onderwijs in Nederland. Inhoudelijk gaat duurzame ontwikkeling over het bereiken van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ambitie
Duurzaam onderwijs stelt lerenden in staat tot het hebben van kennis en bewustzijn over duurzaamheid, het voelen van betrokkenheid en het duurzaam handelen in een duurzame samenleving. Het onderwijssysteem is daar voedend aan: het zorgt ervoor dat lerenden het onderwijs uitdagend, betekenisvol en leuk vinden en dat het voor docenten relevant en leuk is om les te geven in het licht van de uitdagingen van de 21e eeuw. Wij streven dus naar een ander onderwijs, in plaats van het integreren van duurzaamheid in het huidige onderwijssysteem. Een onderwijs waarin de stem van de toekomst gehoord wordt: Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).

We citeren Arjen Wals: "Duurzaamheid in onderwijs betekent niet een extra boek op de al volle plank. Feitelijk zou duurzaamheid een katalysator van onderwijsvernieuwing moeten zijn die leidt tot goed onderwijs en leerlingen in staat stelt gelukkig te leven binnen verantwoorde ecologische, economische, ethische en sociale grenzen. De opgave is een schoolklimaat te creëren waarin duurzaamheid in de genen zit, ofwel; waarin duurzaamheid de ‘default’ (normaalwaarde) is in plaats van onduurzaamheid, zoals nu vaak het geval is.”

Van missie en ambitie naar impact: We geloven dat onderwijsinstellingen de transitie naar ander onderwijs kunnen maken als zij zich qua inhoud richten op de SDG’s en qua aanpak de Whole School Approach (WSA) toepassen. De WSA is een integrale benadering voor duurzaam onderwijs, die bestaat uit zes onderdelen. Per WSA-onderdeel hebben we bepaald welke impact we willen realiseren:

Impact doelen

Visie
Scholen hebben een eigen visie geformuleerd op het leerproces voor een duurzame samenleving en passen de WSA toe om die visie invulling te geven.

Omgeving
Scholen zijn onderdeel van regionale netwerken met allerlei spelers en staan in nauwe verbinding met duurzame ontwikkeling in de maatschappij.

Professionalisering
Scholen zijn deskundig op het gebied van LvDO, zelflerend, en maken doelgerichte beslissingen over hoe ze zich verder willen ontwikkelen.

Didactiek
Docenten passen de pedagogisch didactische uitgangspunten van LvDO structureel toe in lessen, projecten, stages en andere schoolactiviteiten.

Curriculum
Scholen benutten een vakoverstijgend curriculum om alle aspecten van duurzame ontwikkeling te integreren in hun onderwijs (de SDGs).

Bedrijfsvoering
Scholen hebben een duurzame bedrijfsvoering die het leren voor duurzame ontwikkeling structureel ondersteunt en met alle betrokkenen tot stand is gekomen.

 

JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2020

Whole School Approach Uitgelegd

THEORY OF CHANGE UITGELEGD

Fiscaal nummer: 857228298

 

IMG 20190926 WA0011

Foto door Milagro Elstak