header

Coöperatie Leren voor Morgen

Wij zijn een groep van samenwerkende organisaties die zich inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional. Ons doel is een structurele integratie van duurzaamheid in het onderwijs, waarbij gebouw, organisatie, curriculum, leerproces en omgeving elkaar versterken. Wij zijn dan ook de coordinator van de Alliantie rondom SDG4. 

De betrokken organisaties zetten zich al jaren in voor leren voor duurzame ontwikkeling. Er bestaan veel programma's en projecten rondom duurzaamheid in het onderwijs: initiatieven genoeg, maar de doorwerking en opschaling is gering. Het probleem zit vooral in het gebrek aan samenhang in de initiatieven en het gebrek aan vraagsturing vanuit de scholen, docenten en leerlingen. Hierin willen wij verbetering brengen. Daarom slaan wij, de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen, de handen ineen. Gezamenlijk maken wij voorbeelden van duurzaamheid in onderwijs zichtbaar en verbinden ze met elkaar – met het idee dat goed voorbeeld, volgen doet en er zo massa zal ontstaan.

Het is onze gezamenlijke opgave om nieuwe generaties op te leiden met competenties om te werken aan de vraagstukken van de toekomst, de Sustainable Development Goals. Naast theoretische vakkennis gaat het om kritisch denken, afwegingen maken, samenwerken, scenario’s bouwen en de durf en het vertrouwen om te doén. Om dit doel te realiseren verbinden we verschillende partijen en netwerken in het werkveld, faciliteren we doorbraakprojecten, en gaan we met beleidsmakers in gesprek.

Bij Leren voor Morgen…

… staat het collectief belang van de coöperatie centraal, en ondersteunen we elkaars werkzaamheden waar mogelijk;

… werken we met elkaar aan hetzelfde doel, waarbij we het verschil maken door het samen te doen en de som der delen te vergroten;

… maken we gebruik van een groot netwerk aan organisaties en individuen, waardoor we snel en efficiënt de juiste lijntjes kunnen leggen;

… gaan we collectief het gesprek aan voor positieve beleidsbeïnvloeding, om onze gezamenlijke stem krachtiger te laten horen.

De leden van Leren voor Morgen…

… hebben duurzaam onderwijs centraal staan bij de eigen activiteiten en dragen bij aan de missie van Leren voor Morgen;

… zijn bereid hiervoor hun kennis te delen met andere leden van Leren voor Morgen, overheden, partijen uit het onderwijs en andere (maatschappelijke) organisaties om het gemeenschappelijke belang van een duurzame toekomst te dienen;

… dragen bij aan concrete voorstellen en projecten ten behoeve van duurzaamheid in het onderwijs, op basis van vragen uit de praktijk;

… zijn het kloppende hart, de handen en voeten van Leren voor Morgen en treden op als ambassadeur van de coöperatie.

Leden Coöperatie Leren voor Morgen

 

SDGs blik naar buiten

Foto door Milagro Elstak